Ülkemizden Bir Örnek; Maliye Bakanlığı “e-Dönüşüm” Projesi

Bildiğiniz gibi Maliye Bakanlığı Türkiye sınırlarının ötesinde tüm dünyada başarıyla sözü edilen e-dönüşüm (e-fatura, e-defter, e-arşiv, e-bilet, vs.) projesini başlatmış ve proje başarıyla tamamlanarak devreye alınmıştır. Proje kapsamında her gün milyonlarca fatura elektronik ortamda iletilmektedir. Bu başarının nedenine baktığımızda ise şunları görüyoruz.

  • Maliye bakanlığı e-dönüşüm projesi kapsamında sadece istediği veriler için servisler geliştirmiştir.
  • Projenin büyük kısmını özel sektör marifetiyle yapmayı benimsemiştir. Bu amaçla proje kapsamında çözüme katkı sunacak firmaları “Entegratör” olarak tanımlamış ve Maliye Bakanlığının standardını belirlediği yazılımları özel sektör geliştirmiştir.
  • Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nda oluşturduğu bir birim ile Entegratör firmaların yazılımlarını test ederek şirketleri yetkilendirmekte ve bunu kendi web sitelerinde ilan etmektedirler.
  • Günümüzde 100’e yakın yazılım firması bu sertifikasyon testlerinden geçerek “Entegratör” olma hakkını elde etmiştir.
  • Gelir İdaresi Başkanlığı gerek gördüğünde sertifikasyon testlerini tekrarlamaktadır.
  • Özel sektör şirketleri veya kamu kuruluşları, Entegratör şirketlerle birlikte çalışarak bakanlığın E-dönüşüm projesine dahil olmaktadırlar.
  • Bu sayede bakanlık projenin en önemli iş kalemlerini özel sektöre yüklemiş ve bakanlığın, destek, eğitim gibi külfetli işlemlere girmesine gerek kalmadan uygulamaların çok hızlı bir şekilde yaygınlaşmasını sağlamıştır.
  • Bakanlık, firmaların uyumluluğu ve uygunluğu konusunda sertifika programı başlatmış ve firmalar ile müşterileri arasında güven ortamı oluşturmuştur.
  • Entegratör firmalar müşterilerine sunmak için direk entegrasyon ya da portal üzerinden müşterilerine hizmet vermektedir. Bakanlık firmalar için bir portal geliştirmiş olmasına rağmen hiçbir firmaya bu portalın kullanımını zorunlu kılmamıştır.
  • Maliye Bakanlığı üst düzey yöneticileri her ay Entegratör Firmalarla bir araya gelmekte ve süreçte yaşanan sorunlar ve yeni e-dönüşüm projeleri değerlendirilmekte ve görüş alınarak çok ideal yapıda ilerlemektedir.