Konu : Basın Açıklaması
Tarih : 30.09.2019
Sayı : 2019/3

22.09.2019 Pazar günü medyada yer alan İçişleri Bakanlığı’nın “Bakanlık açıkladı! E-belediye sistemi tüm belediyelerde gelecek yıl devreye girecek” başlıklı, AA kaynaklı haber ile ilgili zorunlu açıklamadır.

a. Yıllık 3 Milyar TL Tasarruf

Bakanlık, proje ile yıllık 3 milyar TL tasarruf sağlanacağını ifade etmektedir. Bu rakamın nasıl hesaplandığı haberde yer almamaktadır. Yerel yönetimlerin, personel dahil tüm bilişim harcamalarının toplamı bu rakamın çok altında iken bakanlığın bu rakamı nasıl elde ettiği anlaşılamamıştır.

Sektörde, kendini kanıtlamış onlarca “Yerli/Milli” çözüm varken, Bakanlığın yeniden bir uygulama yazma girişimi, ne yazık ki kaynak israfının da ötesinde bir sektörü yok edecek, binlerce çalışanı işsiz bırakacak ve serbest piyasa ekonomisine aykırı bir girişimdir. Sektörünün yok olması ile firmaların marka değerleri ve iş deneyimleri, şirketlerin ödedikleri vergiler ve sağladıkları iş olanaklarıyla birlikte yok olacaktır.

Ayrıca Bakanlık, 2016 yılından beri yürüttüğü projenin maliyeti hakkında herhangi bir açıklama yapmayarak kamuoyunu eksik bilgilendirmektedir.

b. Bütün İşlemler Elektronik Ortamda Yapılacak

Şu anda tüm belediyeler işlemlerini kesintisiz olarak elektronik ortamda yapmaktadırlar. Merkezi Web Servisleri (KEP, Takbis, E-Devlet gibi) kullanarak, vatandaşa hızlı ve etkin hizmet sunabilmektedirler. Bakanlıklar da ihtiyaç duydukları içeriği yine web servisler yardımıyla, zahmetsizce temin edebilmektedirler.

c. İş Yapabilirlik Endeksinde 30 Sıra Yükseleceğiz

Bakanlığın açıkladığı, Türkiye’nin Dünya Bankası’nın iş yapabilirlik endeksinde 30 sıra yükseleceğini öngören, işyeri açma ve ruhsat işlemleri, birçok belediye tarafından, yaklaşık 10 yıldır elektronik ortamda sunulmaktadır. Eğer bu işlemlerde eksiklik varsa, devletçe sağlanacak ilave servislerle, arzu edilen iyileştirmeler, devlete yük oluşturmadan, çok kısa sürede özel sektör tarafından gerçekleştirilecektir.

d. Vatandaş Odaklı Yerel Yönetim Yapısı Oluşturacağız

Bakanlığın “Vatandaş Odaklı” olarak sunduğu özellikler ve daha fazlası, zaten belediyelerce uzun süredir kullanılmakta ve sunulmaktadır. Bakanlığın sunacağı proje, sunumlarında ifade edildiği haliyle belediyeleri ileri götürmekten ziyade en az 10 yıl geriye götürecektir. Günümüzde her belediye, Mobil Teknolojileri, Sosyal Medyayı, Çağrı Merkezini, Bulut Teknolojilerini ve İnterneti kullanarak vatandaş ile dolaysız iletişim kurmakta ve kesintisiz hizmet vermektedir.

e. Tüm belediyelerde Tek Veri Tabanından, Ortak Altyapıdan Yönetilecek

Belediyelerin dinamikleri ve özgünlükleri dikkate alınmadan hazırlanan proje ile tüm belediyeler aynı uygulamayı kullanmak ve bununla hizmet üretmek durumunda kalacaktır. Oysa ki, belediyeler arası rekabetin önemli bir aracı olan bilişim teknolojilerinin tektipleştirilmesi, bu rekabeti engelleyeceği gibi belediyelerin vatandaşlara sunacağı hizmetleri de aksatacak, kalitesini düşürecek ve maliyetini arttıracaktır. Bakanlıkça yenilik olarak sunulan bu yaklaşım, modern proje tasarımlarında uzun zaman önce terk edilmiş “kapalı ve kısıtlayıcı” bir yaklaşımdır. Proje bu haliyle “Akıllı Şehir” uygulamalarının da önünü tıkayacaktır.

f. Dışa Bağımlılık Azalacak

Bakanlığın kullanacağını iddia ettiği uygulamalar ve/ya teknolojiler uzun süredir özel sektör firmalarınca kullanılmaktadır. Rekabetin doğal gereği olarak özel sektörce, devlete yük olmadan gerçekleştirilen “Yerlileştirme” çalışmaları yok sayılarak, sanki yenilikmiş gibi kamuoyuna sunulmaktadır. Ayrıca Ülkemizde %100 “Yerli/Milli” çözümleri kullanan tek sektör olan Yerel Yönetimler sektörünün bu şekilde yok edilmesi, ülkemiz için büyük kayıp olacaktır.

Sonuç olarak, bu proje yaklaşımında ısrar edilmesi durumunda belediyelerin sunduğu hizmetlerde önemli aksamalar olacaktır. Bakanlığa sunduğumuz ortak çözüm önerimizi buradan tekrarlamak istiyoruz. Ülkemizde birçok başarılı örneği bulunan “Merkezi Web Servis Tabanlı Proje” yaklaşımı ile özel sektörü dışlamadan, bakanlığın ihtiyaçlarının karşılanacağı bir proje üzerinde birlikte çalışmaya, BEYSİAD olarak hazırız.

Saygılarımızla,

BEYSIAD Belediye Yazılım Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği