Ülkemizde Belediyelerin bilgisayar sistemlerine geçmesi ve bazı işlemlerini bilgisayar kullanarak yapması, 80’li yılların ortalarına denk gelmektedir. Kişisel bilgisayarların gelişmesi, çok kullanıcılı sistemlerin erişilebilir hale gelmesi ile birlikte Belediyeler de bilgisayar sistemleri görülmeye başlanmıştır. Özellikle 1984 yılında, Emlak Vergisinin takibi işlemlerinin Belediyelere devredilmesi ile bilgisayar kullanımı hızla artmıştır. Öncelikle Gelir servislerinde başlayan kullanım, zamanla muhasebe servisine, oradan İnsan Kaynaklarına doğru yayılmıştır.

Günümüzde ise, gelişen teknolojiler, internet ve akıllı telefonların yaygınlaşması ile birlikte, Belediyelerde bilgisayar kullanmayan birim kalmamıştır. Hem kurum içi hem de kurum dışı işlemlerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bir diğer kullanım alanı ise Vatandaş ile iletişimde önemli yer tutan internet sayfaları ve hizmetleridir.

Bilgi sistemleri üzerinde yapılan işlemlerin artması ile, Belediyelerde Veri Tabanı, Ağ Altyapısı, Domain Yapılanması, Güvenlik Uygulamaları gibi tamamlayıcı araçlar hızla devreye girmişlerdir. Artık günümüzde “Belediye Otomasyonu” dendiğinde sadece Belediyelere özgü uygulamalar değil bu uygulamaları tamamlayan Veri Tabanı, Uygulama Sunucusu, İnternet Sayfaları, Güvenlik ve Yetkilendirme Uygulamaları gibi birçok unsur birlikte anlaşılmaktadır.

Sektörün büyüklüğünü rakamlarla şu şekilde ifade edebiliriz.

 • Sektörde Ulusal ve Yerel çapta hizmet veren firma sayısı: 100+
 • Ulusal ve yerel çapta hizmet veren firmaların çalışan sayısı: 6.000+, bu rakam aileleri ile birlikte düşünüldüğünde 35-40.000 kişiyi bulacaktır.
 • Rakamsal Büyüklükler;
  • Yerli Yazılımlar ve Hizmetler: 60.000.000 USD (*)
  • Lisans Alımları (Oracle, Microsoft vb.): 50.000.000 USD
  • Donanım ve Altyapı: 50.000.000 USD
  • Diğer (Akıllı Şehir Uygulamaları, IoT vb. işler): 15.000.000 USD
 • BEYSİAD üye firmalar, ulusal çapta hizmet vermekte ve sektörün %90’nını temsil etmektedir. Özellikle MIS (Yönetim Bilgi Sistemi) açısından bakıldığında bu oranın daha da yukarı çıktığı görülmektedir.

(*) Dernek Üyesi firmaların 2018 yılı resmi bilançolarından ve KİK ihalelerinden ulaşılmıştır.