BEYSİAD Belediye Yazılım Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği, Belediye sektörüne çözüm üreten, destek veren, önde gelen firmalar tarafından oluşturulmuş, sivil toplum kuruşudur. Sektöre yön veren, değer katan firmaların, uzun yıllar boyunca oluşturdukları deneyim ile ürettikleri yazılımlarla ülkemiz Belediyelerinin hizmet yarışında, sundukları bilişim teknolojileri destek vermektedirler.

BEYSİAD üyesi firmalar, Belediyelere özel MIS1, EBYS2, CBS3, Mobil Uygulamalar, E-Belediye Uygulamaları, ABYS4 ve Akıllı Şehir çözümleri ile sektöre içerik kazandırmakta ve Belediye hizmetlerinde ihtiyaç duyulan teknolojik çözümleri üreterek, hizmetlerin daha etkin ve verimli olmasını sağlamaktadırlar.

Belediyelerin kendilerine özgü politikaları gereği ihtiyaç duydukları özgün ve rekabetçi uygulamalar ile Belediye hizmetlerinin, günümüz teknolojilerini kullanarak daha geniş halk kitlelerine ulaşmasında yardımcı olmaktadırlar.

BEYSİAD üyesi firmaların binlerce çalışanları ile ürettikleri çözümler ana başlıkları ile şunlardır;

  • Yönetim Bilgi Sistemleri (Bütçe, Muhasebe, Personel, Maaş, Satınalma, Stok, Encümen, Meclis vb. Uygulamalar)
  • Belediye Gelir Otomasyonu
  • Elektronik Belge Yönetim Sistemi ve E-Arşiv Uygulamaları
  • İş ve Süreç Yönetim Sistemleri
  • Abone Yönetim Sistemleri
  • Coğrafi Bilgi Sistemleri
  • Mobil Uygulamalar
  • E-Belediye Hizmetleri
  • Akıllı Şehir Uygulamaları
  • Varlık ve Şebeke Yönetim Sistemleri vb.

Dernek, ulusal çapta hizmet veren, çözüm üreten firmaların %90’nını temsil etmektedir. Üyelerimiz, ülkemizde mevcut belediyelerinde %90’nından fazlasına hizmet götürmektedirler.

[1] MIS: Yönetim Bilgi Sistemlerinin kısaltmasıdır.

[2] EBYS: Elektronik Belge Yönetim Sisteminin kısaltmasıdır

[3] CBS: Coğrafi Bilgi Sistem uygulamalarının kısaltmasıdır

[4] ABYS: Abone Yönetimi Bilgi Sistemi uygulamalarının kısaltmasıdır