Proje, tasarlandığı haliyle sektör için çok olumsuz sonuçlara sebep olmuş ve olmaktadır. Faaliyet alanların devletleştirilmesi, uygulama alanlarının kısıtlanması, ellerinde ki ürünleri satacak pazarlarının kalmaması nedeniyle, sektör çok zor durumda kalmıştır.

Ülkemizde tamamen yerli ve milli firmalarca üretilen uygulamaları kullanan birkaç sektörden biri olan Yerel Yönetim pazarı, 1980’lerin ortasından beri gelişen ve oluşan deneyim ve marka değerleri yok olacaktır.

Bakanlığın, kendi projesinin kullanımını zorlamak amacıyla uyguladığı yöntemler de belediyelerde verimsizliğe ve veri tutarsızlıklarına sebep olmaktadır. Özellikle merkezi Web Servislerin, özel firma ve belediyelerin in-house uygulamalarına kapatılarak bakanlık uygulamalarına yönlendirilmesi sonucunda daha önce otomatik olarak yapılan işlemler ne yazık ki elle yapılır hale gelmiştir.

Sektöre olan olumsuz etkilerini, maddeler halinde aşağıda sıralanmıştır.

  1. Firmaların iş alanları, 7099 sayılı kanun marifetiyle yok olacaktır,
  2. Firmaların yıllardır geliştirdikleri uygulamalar değersizleşecek, marka değerleri yok olacaktır,
  3. Firmaların yıllar içerisinde kazandıkları deneyim ve birikim yok olacaktır,
  4. Firmalar, satış yapamaz duruma geldikleri için maddi zorluğa düşmüşlerdir,
  5. Firma gelirleri düştüğü için eleman çıkarmalar yaşanmakta ve de yaşanacaktır,
  6. “Yerli/Milli Ürün” sloganının her yerde söylendiği bir ortamda, tam da bu şekilde iş yapan onlarca firma, tüm birikimleri ile yok olma tehlikesi ile karşı karşıyadır,
  7. Ülke çapında istihdam seferberliği ve teşvik uygulamaları yapılırken bizim sektörümüz de birçok çalışan, nitelikli olmasına rağmen, bu proje nedeniyle işsiz kalacaktır,
  8. Belediyeler arası rekabetin bir aracı olan uygulama yazılımları, bu proje ile tektipleştirilecek ve tüm belediyelerin, büyüklüklerine ve hizmet alanlarına bakılmaksızın, aynı uygulamayı kullanması dayatılacaktır. Bunun sonucu olarak ta hizmette kalite ve verimlilik düşecektir,
  9. Bakanlık, tekrarlayan (Tüm belediyelerde bu sistem olmasına rağmen) bu yatırım ile dış kaynaklı ürünlere ciddi paralar ödemiş ve bağımlı hale gelmiş bulunmaktadır. Belediyelerin kullanmakta oldukları sistemler kanun ile atıl hale getirilmiş ve ülke ekonomisine zarar verilmiştir.