BEYSİAD olarak amacımız, konuyu sadece özel sektör bakış açısıyla ele almak değildir. Belediyelerin, Merkezi İdarenin ve düzenleyici otoritelerin ihtiyaçlarını da dikkate alarak, evrensel standartlarda, sektörün gelişimini sağlayacak şekilde çözüm üretmektir.

Projenin revize edilerek, servis mimarisi ile özel sektörün katılımına açılmasını önermekteyiz. Ülkemizde başarılı örneklerini gördüğümüz bu tür yaklaşım, projeye değer katacak, daha hızlı yaygınlaşmasını ve kabul görmesini sağlayacaktır. Evrensel veya büyük çaplı entegrasyon projelerinde tercih edilen “Servis Mimarisi”, bu çapta ve farklı paydaşların ve de tüketicilerin bulunduğu projeler için en uygun çözüm olacaktır.

Ortak Kurul ve Standartların Geliştirilmesi

Bakanlık projesi, Sektör firmaları ve öncü Belediyelerin katılımıyla oluşturulacak “E-Belediye Çalışma Kurulu” ile yeniden ele alınmalı ve ortak fayda sağlayacak şekilde yenilenmelidir. Böylece, Bakanlık projesi uygulanabilir hale gelmiş olacak ve firmalar, ürünlerini, deneyimlerini ve kadrolarını kaybetmeden değer üretmeye devam edeceklerdir.

Oluşturulacak Kurul yardımıyla;

  1. Bakanlığın ihtiyaçları,
  2. Belediyelerin uygulama dinamikleri ve gereksinimleri,
  3. Firmaların ürünleri, deneyimleri ve kadroları dikkate alınarak ortak bir çözüm vizyonu ile projenin yeniden tasarlanması sağlanmalıdır.

Bu sürecin sağlıklı ilerleyebilmesi için firmaların katılımıyla “Merkezi Veri Tabanı Tasarımı ve Standartlar” ekibi kurulmalı ve bu ekip yardımıyla ihtiyaç duyulan tasarım ve standartlar, ortak deneyimlerle belirlenmelidir.

Merkezi Web Servisleri

Bakanlık, “E-Belediye Merkezi Veri Tabanı Tasarımı ve Standartlar” ekibi tarafından oluşturulan veri modeline uygun olarak “E-Belediye Merkezi Servis Mimarisi” geliştirmeli ve tüm paydaşların (Belediyeler, Firmalar, Belediye Birlikleri, Diğer Düzenleyici Otoriteler) kullanımına açmalıdır. Geliştirilen bu servisler ile bakanlık ihtiyaç duyduğu içerik ve bilgiyi anlık olarak temin edebilecektir.

Bakanlığın, projenin servis ayağında yer almasıyla;

  • Özel sektör firmaları sahip oldukları deneyimi ve bilgi birikimini koruyabilecek,
  • Bakanlık ihtiyacı olan bilgiyi çok daha hızlı ve kolay bir şekilde elde edecek,
  • Belediyeler, sahip oldukları ve kendilerine göre uyarladıkları çözümleri kullanmaya devam edecek,
  • Proje, revize edildiği haliyle çok daha kısa süre de az masrafla devreye alınabilecektir.
Akreditasyon

Standartların belirlenmesinden sonra devreye alınacak “akreditasyon” uygulaması ile geliştirilen çözümlerin (Özel sektör veya Belediyeler tarafından), belirlenen standartlara uyumluluğu test edilmeli ve onaylanmalıdır. Bakanlık, devreye alacağı sertifikasyon uygulaması ile düzenleme ve denetim fonksiyonlarını yerine getirmiş olacaktır.

Böylece, Ülkemizde ve Dünyada birçok örneğini gördüğümüz bu türden, servis bazlı entegrasyon projeleri ile hem kamu hizmetleri standartlaştırılıp hızlanacak hem düzenleyici otorite, istediği veri veya içeriği anında temin edebilecek hem de özel sektör, rekabetçi bir ortamda daha üretken olabilecektir.