Konu : Bugün bazı basın organlarında yer alan “Belediyelerin internet üzerinden verdiği hizmetler İçişleri Bakanlığı kontrolüne geçecek” başlıklı habere ilişkin basın açıklamasıdır.
Tarih : 13.01.2020
Sayı : 2020/1

Derneğimiz ve Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Mehmet Özyirmidokuz’un adını geçirerek yapılan haberde yer alan bazı cümleler nedeniyle açıklama yapma gereği ortaya çıkmıştır. Derneğimiz, Yerel Yönetim sektöründe ulusal çapta çözüm ve hizmet üreten firmaların bir araya gelerek oluşturduğu sivil bir organizasyondur. Hiçbir siyasi parti veya görüş ile ilişkisi olmayan derneğimiz tamamen sektörün gelişimi için faaliyet göstermektedir. Değişik siyasi görüşlere sahip firmaların bir araya gelerek kurduğu bu organizasyonun kuruluş amacı, sektörü geliştirmek ve derinleştirmektir.

2018 yılı başında kanunlaşan 7099 sayılı kanun ile Belediyelerin günlük işlemlerini yaparken ihtiyaç duydukları tüm uygulamaların İçişleri Bakanlığınca üretilmesine ve kurulmasına, bu uygulamalarda üretilecek verilerin de yine Bakanlıkça oluşturulacak merkezi veri tabanında tutulmasına karar verilmiştir. Sektörü çok zor duruma düşüren ve iş yapamaz hale getiren bu uygulama ile uzunca bir zamandır sektör firmalarında oluşan bilgi ve deneyimin yok olması söz konusudur. Binlerce çalışanı bulunan sektör firmaları, kanunun değiştirilmesi için Dernek bünyesinde yürütülen faaliyetler kapsamında birçok kurum ve bakanlık ile görüşme yapmış ve uygulamanın mahzurları, sektöre olumsuz etkileri konusunda raporlar hazırlamış ve çözüm önerileri sunmuştur.

Bu faaliyetler kapsamında görüşümüze başvuran Sözcü Gazetesi muhabiri Sn. Erdoğan Süzer’in bazı açıklamalarımızı çarpıtarak ve siyasi içerik katarak yapmış olduğu haber derneğimizin görüşünü yansıtmamaktadır. Açıklamamızın başında da ifade ettiğimiz gibi derneğimizin hiçbir siyasi parti ve görüş ile ilgisi bulunmamaktadır. Tamamen sektör sorunları bazında yapılan görüşmenin, güncel konularla da birleştirerek haberleştirilmesi ve siyasi bir konu haline getirilmesi, derneğimizin kuruluş amacı ve faaliyetleri ile bağdaşmamakta, Derneğimizin görüşünü yansıtmamaktadır.

Resmi web sitemizde kamuoyuna açık bir şekilde ifade edilen dernek görüşümüz dışında basında yer alan bu türden haberlerle derneğimizin ve yöneticilerimizin bir ilgisi bulunmamaktadır.

Saygılarımızla,

BEYSIAD Derneği Yönetim Kurulu