Bu projenin bu haliyle uygulanmasında ısrar edilmesi durumunda sektörde faaliyet gösteren firmalar ve bunların oluşturduğu know-how yok olacak, nitelikli özel sektör çalışanları işsiz kalacak ve Belediyelerin hizmetleri aksayacaktır.

Ekonomik olarak zor bir dönem yaşadığımız bu günlerde, sektöre yeni bir şey getirmeyen bu proje yaklaşımında ısrar etmenin yaratacağı olumsuzlukları daha da büyütmeden, projenin, bu raporda önerdiğimiz şekilde yeniden ele alınmasını, firmaların ve öncü belediyelerin katılacağı “E-Belediye Çalışma Kurulu” oluşturularak projenin yeniden ele alınmasını ve modern bir yaklaşımla tasarlanmasını önermekteyiz.

Belediyelerin özgünlüğü, dinamikliği ve uygulama farklılıkları dikkate alınmadan gerçekleştirilmeye çalışan proje ile Belediyelerin hizmet kalitesi büyük zarar görecek, kurumlar dinamizmini kaybedip, tektipleşecekler, rekabet anlayışı yok olacaktır. Oluşacak bu sorunlardan da en çok vatandaş ve hizmet alanlar zarar görecektir.

Bu nedenle;

  1. Bakanlık, Sektör aktörlerini muhatap alarak “E-Belediye Çalışma Kurulu oluşturmalı,
  2. Bu çalışma grubu, E-Belediye projesini yeniden değerlendirmeli ve ortaya çıkacak kararlara göre proje revize edilmeli,
  3. Bakanlık, sektörün önünü açacak, belediyelere değer katacak şekilde mevzuatlara, veri üretim & değişim standartlarına ve kaynakları yetersiz belediyelere yoğunlaşmalı,
  4. Dünyada ve Ülkemizde gittikçe yaygınlaşan “Akıllı Şehir” uygulamalarının yaygınlaşması için gereken alt yapıyı ve standartları oluşturmalıdır.

Oluşturulacak kurul içerisinde yer alacak bakanlık, sektör firmaları ve öncü belediyelerin ortak çalışmasıyla ortaya çıkacak yeni proje vizyonu sayesinde proje, daha verimli ve üretken olacak, özel sektöre ve belediyelere değer katacak, bakanlık, ihtiyaç duyduğu veya duyacağı bilgi ve içeriğe, çok daha az maliyet ve çaba ile anında ulaşabilecektir.

Bu amaçla, biz BEYSİAD olarak üzerimize düşen tüm pozitif katkıyı yapmaya hazır olduğumuzu, bir kere daha açıkça ifade ederiz.