1. E-Belediye Çalışma Kurulu” oluşturulması: Bakanlık, projenin doğru bir şekilde yeniden konumlandırılması için, sektör firmalarının ve Belediyelerin görüşlerini alarak projenin başarısı için gerekli çalışmaları yapacak ortak bir çalışma grubu oluşturmalıdır.

Oluşturulacak çalışma grubu ile Bakanlığın ihtiyaçları, Belediyelerin çalışma şekilleri ve özgünlükleri ile sektöre hizmet veren firmaların marka değerleri ve ürünleri dikkate alınarak bir çözüm üretilmelidir.

  1. “E-Belediye Çalışma Kurulu” çalışmalarını tamamlayıncaya kadar aşağıdaki eylemlerden kaçınılması;
    1. İçişleri Bakanlığı tarafından, valilikler kanalıyla belediyelere gönderilen yazılarla belediyelerin, e-Belediye projesine geçmesi için baskı yapılmaması, alımların engellenmesi,
    2. Bakanlıkça proje tamamlanana kadar belediyelerin Program ve Bakım hizmeti alımı engellenmemeli,
    3. Sayıştay’a veya İçişleri müfettişlerine, proje tamamlanıp, onaylana kadar, proje ile ilgili olarak görevlendirilmemesi,
    4. Belediyelerin yazılım ve hizmet alımlarını engelleyici girişimlerde bulunulmaması (Kamu İhale Kurumu üzerinden ihale engeli veya Belediyelere yönelik alım yasağı genelgesi gibi) konuları acil beklentilerimiz arasındadır.