Davranış İlkelerimiz

BEYSİAD üyeleri aşağıdaki davranış ilkelerine uymayı kabul ederler.

Üyelerimiz,

  • Müşterileriyle, çalışanlarıyla, diğer şirketlerle ve toplumla ilişkilerinde daima düzgün tutum ve davranış gösterir
  • Mal ve hizmet tedarik sözleşmelerinde koşulları açık ve kesin olarak belirtir ve koşullarını yerine getirir
  • Ürünlerinin işlevi ile çalışanlarının ve yüklenicilerinin yeterlilik, deneyim ve durumunu dürüst olarak gösterir
  • Müşterilerine yalnız gerekli haklara ve yeterliliklere sahip oldukları insan gücü, ürün ve hizmetleri sunar
  • Çalışanlarına becerilerini ve profesyonel yeteneklerini geliştirecek fırsatlar sağlar
  • Diğer şirketlerin ürün ve hizmetlerinin itibarını sarsmaya çalışmaz – kendi ürün ve hizmetlerinin kalitesini sürekli geliştirir
  • Müşterilerinin ve diğer tarafların özel bilgilerini korur
  • Çalışanlarının bir başka şirkete ait geçerli veya geçmiş sözleşmesine aykırı harekete teşebbüs etmemesini sağlama alır
  • Sosyal ve ekonomik iyileştirme aracı olarak teknolojinin etkin olarak kullanımını teşvik eder – iyi vatandaş olur, çevreye saygılıdır – çalışanları ve yüklenicileri bu etik kurallara uygun davranmalarını, profesyonel hareket etmelerini ve müşterilerine yüksek standartta hizmet sunmalarını garanti altına alır

Bu davranış ilkelerimize sürekli uyum BEYSİAD üyesi olarak kabul edilmenin ve üyesi olarak kalmanın bir şartıdır.