VERİ SORUMLUSU

Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Belediye Yazılım Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (“BEYSİAD”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, BEYSİAD tarafından aşağıda yer alan amaçlar kapsamında işlenebilecektir:

Üyelik Başvuru Formu’nu kullanarak ilettiğiniz kişisel verileriniz, BEYSİAD üyeliğinizin gerçekleştirilmesine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla işlenmektedir,

İletişim Formu’nu kullanarak ilettiğiniz kişisel verileriniz, iletişim talebiniz üzerine size dönüş sağlanması ve bu doğrultuda sizlerle iletişime geçilmesi ve form üzerindeki notlarınız ile alakalı gerekli olan işlemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla işlenebilecektir.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI

Toplanan kişisel verileriniz, BEYSİAD tarafından Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, yukarıda sayılan amaçların yerine getirilmesi amacıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve yetkili özel kişilere aktarılabilecektir.

BEYSİAD, yine yukarıda anılan amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak, barındırma hizmeti almak için kişisel verileri yurt içi ve yurt dışındaki sunucularda barındırma (sunucular kendisine, bağlı şirketlerine, alt yüklenicilerine veya dış kaynak hizmet sağlayıcılara ait olabilir) ve kişisel verileri aktarma hakkına sahiptir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz BEYSİAD tarafından yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi amacıyla elektronik ortamda doldurulan formlar ve veri girişi alanları ile çerezler üzerinden toplanacaktır. Toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. maddesinde yer alan sözleşmenin kurulması ve ifası, açık rızanın bulunması ile meşru meşru menfaatin gerçekleştirilmesi kanuni kişisel veri işleme şartları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.