e-Belediye Uygulamasına İlişkin Derlenen Görüşler

Anasayfa / Beysiad Haberler / e-Belediye Uygulamasına İlişkin Derlenen Görüşler

19/02/2020 tarihinde CHP Genel Merkezinde, CHP Genel Başkan Yardımcıları Sayın Seyit TORUN ve Sayın Onursal ADIGÜZEL, belediye yöneticilerinden ve sektör yetkililerinden elde edilen verilerle hazırlanan eBelediye projesi teknik raporunu, basın açıklaması ile duyurdu. Rapor, belediye bilgi işlem çalışanları, ilgili birim yöneticileri ve sektörde faaliyet gösteren firma yetkilileri ile görüşülerek hazırlanmıştır. Raporda, proje ile ilgili sorunlar 4 ana başlıkta ele almıştır.

1. Teknik Dezavantajlar

Belediye bilgi sistemi tek noktadan merkezi yapıda bir sistem olması sebebiyle merkezde yaşanacak hizmette kesinti durumunda kurumların, iş ve işleyişinde aksamalara ve dolayısıyla vatandaşlarımızda tepkilere yol açacaktır.
Yaşanacak destek sorunları, yerinde verilecek hizmetlerin ne olacağının bilinmemesi, uygulamalarda gözlenen teknik yetersizlikler, uygulamalar arasın entegrasyon eksikliği, oluşacak ek ihtiyaçların ne olacağı, KVKK konusunda yaşanacak sorunlar gibi konularda ciddi soru işaretleri olduğu ifade edilmektedir.

Uygulama mimarisindeki kısıtlayıcı ve tek yönlü tasarım ile oluşacak olası sorunlar dile getirilmiştir. Ayrıca merkezi web servislerin kapatılmasının Belediyelerde yaratacağı olası olumsuzluklara yer verilmiştir.

2. Uygulama Dezavantajları

Belediye dinamikleri ve uygulama farklılıkları dikkate alınmamıştır. Konuya yaklaşımlarındaki yanlışlık nedeniyle Belediye yöneticilerinin anlık, dönemsel bilgi ihtiyaçları hiç dikkate alınmamıştır.

3. Sektörel Dezavantajlar

Onlarca Belediye Otomasyonu firması bulunmaktadır. Projenin hayata geçmesi ile birlikte bu firmalar kapanacaktır. Binlerce kişiyi istihdam eden ve bilişim sektörünü belli bir noktaya taşıyan bu firmaların yaşatılması gerekmektedir. Belediye otomasyonları onlarca yıllık tecrübelerle belli seviyeye gelmiştir. Sadece çok sayıda yazılımcı istihdam edilerek bir yazılımın oluşturulması mümkün değildir. Daha önce benzer bir yaklaşımla Hastane Bilgi Yönetim Sistemi ile ilgili benzer tecrübeler yaşanmış, hazırlanan birçok yazılım başarısızlıkla sonuçlanmıştır denmektedir.

4. Akıllı Şehir Uygulamalarında Yaratacağı Dezavantajlar

Düzenlemenin tartışılması gereken bir boyutu da akıllı şehir uygulamaları üzerinde yaratacağı dezavantajlardır. Günümüzde akıllı şehir kavramından uzak bir yerel yönetim düşünülmesi mümkün değildir denmektedir.

Sonuç olarak ise Uygulama geliştirmesinde benimsenen merkezi, kapalı ve tektip uygulama yaklaşımı yanlış ve uygulanması olanaksızdır. Oysaki Belediyelerin Merkezi idare organizasyonlarından farklı olarak farklı dinamikleri ve kendi özgünlükleri bulunmaktadır denmektedir.

Önerilen çözüm mimarisi de raporda yer almaktadır.